fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu109:DataDetail1

 

 

ศูนย์กวดวิชา A.P. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่สอบเข้า ม.1 โรงเรียน น.ต.อ.น. ปีการศึกษา 2564 ห้อง english program/ gifted

ศูนย์กวดวิชา A.P. ขอแสดงความยินดีนักเรียนติวจาก A.P. ที่สอบได้ ม.1 รร.น.ต.อ.น. ปีการศึกษา 2560 ห้องเรียนปกติ

เด็กชายวริศ มีศรี
สอบได้อับดับที่ 1

เด็กหญิงพัชมณฑ์ ภู่ศิริ
สอบได้อันดันที่ 4

เด็กชายอชิรวิทย์ มะซอ
สอบได้อันดับที่ 11

เด็กหญิงชุตินันต์ โอล่า
สอบได้อันดับที่ 12

เด็กหญิงปีรียาภัทร มณีโชติ

เด็กชายชนนน บุรจรรย์

เด็กหญิงชนิสรา  นันท์ธนกุล

 
 

ศูนย์กวดวิชา A.P. ขอแสดงความยินดีนักเรียนติวจาก A.P. ที่สอบได้ ม.1 รร.น.ต.อ.น.  ห้องเรียนพิเศษ ENGLISH PROGRAM ปีการศึกาา 2560

เด็กชายกันตินันท์ ไทรวิจิตร
สอบได้อันดับที่ 2

เด็กหญิงชยาภรณ์ พาณิชถาวร
สอบได้อันดับที่ 6

เด็กหญิงมัลลิกา ทาบาตา
สอบได้อันดับที่ 8

เด็กหญิงอานาปา พนมชัย
สอบได้อันดับที่ 9

เด็กหญิงแพรเทียร ศรีสุข
สอบได้อันดับที่ 10

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ยศกรณ์
สอบได้อันดับที่ 11

เด็กหญิงรัญชิดา ปลั่งพงษ์พันธ์
สอบได้อันดันที่ 12

 
 

ศูนย์กวดวิชา A.P. ขอแสดงความยินดีนักเรียนติวจาก A.P. ที่สอบได้ ม.1 รร.น.ต.อ.น. ห้องเรียนพิเศษ GIFTED (วิทย์ฯ - คณิตฯ) ปีการศึกษา 2560

เด็กชายพัฒนศิลป สงคง
สอบได้อันดับที่ 2

เด็กหญิงณปภัช บุญมายศ
สอบได้อันดับที่ 6

เด็กหญิงมนัสนันท์ พราหมณ์เล็ก
สอบได้อันดับที่ 9