คอร์สระดับ ม.4 - ม.6

วันที่เปิดสอน     :
ฟิสิกส์ , เคมี , ชีวะ
คณิตศาสตร์
Gat-Pat , O-Net
เวลาเรียน     :
จองวัน-เวลาเรียนได้