คอร์สติวเข้ม ม.4- ม.6

 
เริ่มเรียน   :
10 พ.ย. เป็นต้นไป
วิชาที่เรียน   :
ฟิสิกส์ , เคมี , ชีวะ,คณิต
Gat-Pat
วันและเวลาเรียน  :
สามารถเลือกเองได้