fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu109:DataDetail1

ติวเข้มเพื่อเพิ่มเกรดในชั้นเรียนและเพื่อได้โควต้าเรียนต่อชั้น ม.4  (เรียนกลุ่ม)

วันเรียน      :
เสาร์
เริ่มเรียน     :
21 พ.ค.- 27 ส.ค.
วิชาที่เรียน   :
ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น. : วิทย์(พื้นฐาน), คณิต(พื้นฐาน), อังกฤษ
ภาคบ่าย 12.30 -13.30 น. : คณิต(เพิ่มเติม)
ภาคบ่าย 13.30 -14.30 น. : วิทย์(เพิ่มเติม)
 
**สามารถเลือกเรียนเฉพาะ ภาคเช้า หรือภาคบ่ายได้**