ติวเข้มเพื่อเพิ่มเกรดในชั้นเรียนและเพื่อได้โควต้าเรียนต่อชั้น ม.4  (เรียนกลุ่ม)

วันเรียน      :
วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์
เริ่มเรียน     :
วันที่ 5 พ.ย. 59 - 25 ก.พ. 60
วิชาที่เรียน   :
วิทย์-คณิต(พื้นฐาน), อังกฤษ
เวลาเรียน
เวลา 09.00 - 12.00 น. (รอบเช้า)

ติวเข้มเพื่อเพิ่มเกรดในชั้นเรียนและเพื่อได้โควต้าเรียนต่อชั้น ม.4 (เรียนกลุ่ม)

วันเรียน      :
วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์
เริ่มเรียน     :
วันที่ 5 พ.ย. 59 - 25 ก.พ. 60
วิชาที่เรียน   :
วิทย์-คณิต(เพิ่มเติม)
เวลาเรียน
เวลา 12.30 - 14.30 น. (รอบบ่าย)