ติวเข้มเพื่อเพิ่มเกรดในชั้นเรียนและเพื่อได้โควต้าเรียนต่อชั้น ม.4  (เรียนกลุ่ม)

วันเรียน      :
วันเสาร์
เริ่มเรียน     :
วันที่ 20 พ.ค. - 2 ก.ย.
วิชาที่เรียน   :
วิทย์พื้นฐาน,  คณิตพื้นฐาน, ภาษาอังกฤษ, คณิตเพิ่มเติม, วิทย์เพิ่มเติม
เวลาเรียน
เวลา 09.00 - 14.30 น.