ติวเข้มเพื่อเพิ่มเกรดในชั้นเรียนและเพื่อได้โควต้าเรียนต่อชั้น ม.4 (เรียนเดี่ยว)

วันเรียน      :
วันจันทร์ - ศุกร์
เริ่มเรียน     :
วันที่ 22 พ.ค.  เป็นต้นไป
วิชาที่เรียน   :
วิทย์, คณิต, อังกฤษ , ความถนัดฯ
ด้านเหตุผลและด้านจำนวน
เวลาเรียน
เวลา 16.30 - 18.30 น.
(เลือกเวลาเรียนได้)