1.4.1 คอร์สตะลุยโจทย์โค้งสุดท้าย ป.6 เข้า ม.1 และ ม.3 เข้า ม.4 (ภาคปกติ)
วันเรียน      :
จันทร์ - ศุกร์ (หยุดเสาร์ - อาทิตย์) 
เริ่มเรียน     :
19เม.ย. - 30 เม.ย. 64
วิชาที่เรียน   :
วิทย์ - คณิต - อังกฤษ ไทย - สังคม
เวลาเรียน      :
09.00 - 14.30 น.
1.4.2 คอร์สตะลุยโจทย์โค้งสุดท้าย ป.6 เข้า ม.1 และ ม.3 เข้า ม.4 (ภาค EP/Gifted)
วันเรียน      :
จันทร์ - เสาร์ (หยุด - อาทิตย์)
เริ่มเรียน     :
13 มี.ค. - 31 มี.ค 64
วิชาที่เรียน   :
วิทย์ - คณิต - อังกฤษ - ความถนัดด้านจำนวน - ความถนัดด้านเหตุผล
เวลาเรียน      :
จ-ศ. 17.00 - 19.00 น. และ ส. 09.00-12.00น.
 
**มีการทำ Pre-test, Post test และ interview