คอร์สตะลุยโจทย์โค้งสุดท้าย ป.6 เข้า ม.1 EP/Gifted และ ป.6 เข้า ม.1 ภาคปกติ และ ม.3 เข้า ม.4 ภาคปกติ

คอร์สตะลุยโจทย์โค้งสุดท้าย ป.6 เข้า ม.1 EP/Gifted

เริ่มเรียน 19 ก.พ. – 2 มี.ค
วันเรียน      :
จันทร์ - ศุกร์ (หยุดเสาร์ - อาทิตย์)
เวลาเรียน      :
17.00 - 19.00 น.
วิชาที่ติว   :
วิทย์ - คณิต - อังกฤษ ความถนัดด้านเหตุผลและด้านจำนวน
ป.6 เข้า ม.1 ภาพปกติ และ ม.3 เข้า ม.4 ภาคปกติ

เริ่มเรียน 19 มี.ค. – 30 มี.ค.
วันเรียน      :
จันทร์ - ศุกร์ (หยุดเสาร์ - อาทิตย์)
เวลาเรียน      :
09.00 - 14.30 น.
วิชาที่ติว   :
วิทย์ - คณิต - อังกฤษ
ไทย - สังคม
สอนเข้าใจง่าย
รู้ลึก, รู้จริง
เน้นเทคนิคการทำข้อสอบ