1.4.1 คอร์สตะลุยโจทย์โค้งสุดท้าย ป.6 เข้า ม.1 และ ม.3 เข้า ม.4 ภาคปกติ
วันเรียน      :
จันทร์ - ศุกร์ (หยุดเสาร์ - อาทิตย์)
เริ่มเรียน     :
15 มี.ค. - 28 มี.ค 62
วิชาที่เรียน   :
วิทย์ - คณิต - อังกฤษ ไทย - สังคม
เวลาเรียน      :
09.00 - 14.30 น.
1.4.2 คอร์สตะลุยโจทย์โค้งสุดท้าย ป.6 เข้า ม.1 ภาค EP/Gifted
วันเรียน      :
จันทร์ - ศุกร์ (หยุดเสาร์ - อาทิตย์)
เริ่มเรียน     :
22 ก.พ. - 7 มี.ค 62
วิชาที่เรียน   :
วิทย์ - คณิต - อังกฤษ - ความถนัดด้านจำนวน - ความถนัดด้านเหตุผล
เวลาเรียน      :
17.00 - 19.00 น.
 
วันเสาร์ที่ 16 ก.พ. เริ่มเรียน 09.00-12.00น. เพื่อ Pretest และ interview ก่อนเรียน