คอร์สตะลุยโจทย์โค้งสุดท้าย ป.6 เข้า ม.1 EP/Gifted และ ป.6 เข้า ม.1 ภาพปกติ และ ม.3 เข้า ม.4 ภาคปกติ

คอร์สตะลุยโจทย์โค้งสุดท้าย ป.6 เข้า ม.1 EP/Gifted

เริ่มเรียน จันทร์ที่ 20 ก.พ. - 3 มี.ค. 60
วันเรียน      :
จันทร์ - ศุกร์ (หยุดเสาร์ - อาทิตย์)
เวลาเรียน      :
17.00 - 19.00 น.
วิชาที่ติว   :
วิทย์ - คณิต - อังกฤษ ความถนัดด้านเหตุผลและด้านจำนวน
ป.6 เข้า ม.1 ภาพปกติ และ ม.3 เข้า ม.4 ภาคปกติ

เริ่มเรียน ศุกร์ที่ 17 มี.ค. - 30 มี.ค. 60
วันเรียน      :
จันทร์ - ศุกร์ (หยุดเสาร์ - อาทิตย์)
เวลาเรียน      :
09.00 - 14.30 น.
วิชาที่ติว   :
วิทย์ - คณิต - อังกฤษ
ไทย - สังคม
สอนเข้าใจง่าย
รู้ลึก, รู้จริง
เน้นเทคนิคการทำข้อสอบ