คอร์สตะลุยโจทย์โค้งสุดท้าย ป.6 เข้า ม.1 EP/Gifted
วันเรียน      :
จันทร์ - ศุกร์ (หยุดเสาร์ - อาทิตย์)
เริ่มเรียน     :
19 ก.พ. – 30 มี.ค. 61
วิชาที่เรียน   :
ป6  :  วิทย์ - คณิต - อังกฤษ
ม.3 - ม.4  :  วิทย์ - คณิต - อังกฤษ ไทย - สังคม
เวลาเรียน      :
ป6  :  17.00 - 19.00 น.
ม.3 - ม.4  :  09.00 - 14.30 น.