คอร์สติวเข้มพิชิตข้อสอบ Gifted และ English program

วันเรียน      :
วันเสาร์
เริ่มเรียน     :
วันที่ 5 พ.ย. 59 - 25 ก.พ. 60
วิชาที่เรียน   :
วิทย์, คณิต, อังกฤษ , ความถนัดฯ
ด้านเหตุผลและด้านจำนวน
เวลาเรียน
09.00-12.00 น.