คอร์สติวเข้มพิชิตข้อสอบ ป.6 เข้า ม.1 (Gifted & English Program)

คอร์ส EP  เน้นสอน Grammar, Listening, Reading และเทคนิคการทำข้อสอบ

คอร์ส Gifted  เน้นสอนวิทย์ คณิต ทักษะด้านคำนวณ และเหตุผล

วันเรียน      :
วันเสาร์
เริ่มเรียน     :
20 พ.ค. – 2 ก.ย.
วิชาที่เรียน   :
วิทย์ คณิต อังกฤษ
เวลาเรียน
09.00-14.30 น.