คอร์สติวเข้มพิชิตข้อสอบ ป.6 เข้า ม.1 (Gifted & English Program)

วันเรียน      :
วันเสาร์
เริ่มเรียน     :
11 พ.ย.60 – 10 ก.พ.61
วิชาที่เรียน   :
วิทย์ คณิต อังกฤษ
เวลาเรียน
09.00-12.00 น.