คอร์สติวเข้มพิชิตข้อสอบ ป.6 เข้า ม.1
เพื่อสอบเข้า ร. ร น.ต.อ.น
วันเรียน      :
วันอาทิตย์
เริ่มเรียน     :
วันที่ 6 พ.ย 59 - 24 ก.พ 60
(เน้นเนื้อหาเทอม 2 และแนวข้อสอบ ม.1)
วิชาที่เรียน   :
วิทย์ ,คณิต, ไทย, สังคม, อังกฤษ
เวลาเรียน
09.00 - 14.30 น.