คอร์สติวเข้มพิชิตข้อสอบ ป.6 เข้า ม.1 (ภาคปกติ)
วันเรียน      :
วันอาทิตย์
เริ่มเรียน     :
21 พ.ค  - 3 ก.ย 60
วิชาที่เรียน   :
วิทย์ คณิต อังกฤษ ไทย สังคม (5วิชา)
เวลาเรียน
09.00 - 14.30 น.