คอร์สติวเข้มพิชิตข้อสอบ ป.6 เข้า ม.1 (ภาคปกติ)
วันเรียน      :
วันอาทิตย์
เริ่มเรียน     :
12 พ.ย.60  - 11 ก.พ. 61 
วิชาที่เรียน   :
วิทย์ คณิต อังกฤษ ไทย สังคม
เวลาเรียน
09.00 - 14.30 น.