คอร์สติวเข้มพิชิตข้อสอบ ป.6 เข้า ม.1 (ภาคปกติ)
วันเรียน      :
วันอาทิตย์
เริ่มเรียน     :
20 พ.ค.- 9 ก.ย. 61
วิชาที่เรียน   :
วิทย์ คณิต อังกฤษ ไทย สังคม
เวลาเรียน
09.00 - 14.30 น.