คอร์สปูพื้นฐาน สำหรับ ป.4 - ป.5
วันเรียน      :
วันอาทิตย์
เริ่มเรียน     :
12 พ.ย.60 – 11 ก.พ.61
วิชาที่เรียน   :
ป.4 : วิทย์ คณิต อังกฤษ
ป.5 :  วิทย์ คณิต อังกฤษ ไทย และสังคม
เวลาเรียน
ป.4 : 09.00- 12.00 น.
ป.5 : 09.00-14.30 น.