คอร์สปูพื้นฐาน สำหรับ ป.4 - ป.6
วันเรียน      :
วันอาทิตย์
เริ่มเรียน     :
วันที่ 6 พ.ย 59 - 24 ก.พ 59
วิชาที่เรียน   :
วิทย์ , คณิต , อังกฤษ(ป.4) ,วิทย์, คณิต, ไทย, สังคม, อังกฤษ (ป.5)
เวลาเรียน
09.00 ถึง 12.00 น.(ป.4) 
09.00 ถึง 14.30 น.(ป.5)