คอร์สปูพื้นฐาน สำหรับ ป.4 - ป.5
วันเรียน      :
วันอาทิตย์
เริ่มเรียน     :
21 พ.ค. – 3 ก.ย.
วิชาที่เรียน   :
ป.4 : วิทย์ คณิต อังกฤษ (3 วิชา)
ป.5 : วิทย์ คณิต อังกฤษ ไทย สังคม (5วิชา)
เวลาเรียน
ป.4 : 09.00- 12.00 น.
ป.5 : 09.00-14.30 น.