คอร์สปูพื้นฐาน สำหรับ ป.4 - ป.5
วันเรียน      :
วันอาทิตย์
เริ่มเรียน     :
22 พ.ค. - 28 ส.ค.
วิชาที่เรียน   :
ป.4 : วิทย์ คณิต อังกฤษ
ป.5 : ภาคเช้า  วิทย์ /คณิต /อังกฤษ   
                                      ภาคบ่าย  ไทย /สังคม                 
 
                        **ป.5 สามารถเลือกเรียน 3 วิชาหรือ 5 วิชาได้**            
 
เวลาเรียน
ป.4 : 09.00-12.00 น.
ป.5 : 09.00-14.30 น.